Privacybeleid van De Vetweide

SEIZOEN 2019

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Vetweide, hierna: “de organisatie” verwerkt van haar gasten en bezoekers.

Indien je persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Coby Wiltink-Roeterdink,
Dorpsstraat 7, 7218 AA Almen
www.devetweide.nl
0575-431927
KvK 08116283

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via cobywiltink-roeterdink@planet.nl

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel

2.1 In het kader van uw overnachting of ezelwandeltocht worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) achternaam
b) adresgegevens
c) emailadres, alleen bij aanvragen per mail
d) telefoonnummer

2.2 De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Naam, adres van campinggasten wordt gebruikt voor:
a)Aangeven toeristenbelasting

Naam en telefoonnummer van ezelwandelaars wordt gebruikt om:
a) Bereikbaar te zijn voor onverwachte gebeurtenissen onderweg

E-mailmarketing (opt-out):
Niet van toepassing

E-mailmarketing (opt-in):
Niet van toepassing

Telemarketing (opt-out):

Niet van toepassing

3. Bewaartermijnen

3.1 De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens zolang boekhoudkundig nodig is.
Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van de persoonsgegevens houdt de organisatie boekingen handmatig bij.
Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige digitale verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de organisatie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met cobywiltink-roeterdink@planet.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan cobywiltink-roeterdink@planet.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.